header_background
Vraag een gratis adviesgesprek aan

Bedrijfsfilm Emmen

Uw bedrijf uit Emmen heeft veel baat bij een professionele korte bedrijfsfilm. Zo zal een bedrijfsfilm uw potentiële klanten in korte tijd informeren over uw bedrijf en waar het voor staat. Daarnaast is het zo dat klanten zich meer betrokken voelen bij uw bedrijf, als u ze een 'kijkje in de keuken' geeft. Ze weten wat er gaande is binnen uw bedrijf en dat wekt vertrouwen. Ook is door verschillende onderzoekers bewezen dat mensen visueel ingestelde wezens zijn: beeldinformatie wordt veel beter onthouden dan geschreven informatie.
Als u de professionele hulp van kortebedrijfsfilm.nl wilt inschakelen bij het maken van een bedrijfsfilm voor uw bedrijf uit Emmen, hoeft u in eerste instantie alleen ons inschrijfformulier in te vullen. Zodra wij deze hebben ontvangen, zullen we telefonisch contact met u opnemen. We bepalen dan samen met u de datum waarop onze regisseur langskomt om de eerste afspraken te maken. U kunt hierbij denken aan afspraken omtrent de inhoud en uitstraling van uw bedrijfsfilm, en een afspraak waarin de datum vastgelegd wordt waarop de opnames gemaakt kunnen worden. Voor deze opnames komt een opnameteam langs bij u in Emmen. Zodra de opnames gemaakt zijn, gaan wij aan de slag met de montage van de verschillende beelden tot één bedrijfsfilm. Als deze gemaakt is en ook helemaal naar uw wens is, wordt hij online gezet.

Voorbeelden van bedrijfsfilms in Emmen

Bedrijfsfilm Prometeus – Emmen

Voor de bedrijfsfilm van het bedrijf Prometeus uit Emmen zijn modellen ingehuurd om in de bedrijfsfilm te spelen. Dat is jammer, want op deze manier krijgt de kijker nog geen indruk van de alledaagse werkzaamheden van het bedrijf. Ook ontbreekt het de bedrijfsfilm aan commentaar, het liefst van werknemers of tevreden klanten. Door commentaar toe te voegen aan uw bedrijfsfilm, zal uw bedrijf overtuigender overkomen op de kijkers van de bedrijfsfilm. Als u een van uw werknemers commentaar laat geven, zal het effect nog groter zijn: de bedrijfsfilm komt dan persoonlijker over. Dit zijn de factoren die voor uw potentiële klant doorslaggevend kunnen zijn om uw bedrijf al dan niet in te schakelen en bij Kortebedrijfsfilm.nl zullen we hier dan ook zeker aandacht aan schenken.

Bedrijfsfilm WMD Waterleidingmaatschappij Drenthe – Emmen

Deze bedrijfsfilm van de WMD in Drenthe begint door in te spelen op de herkenning van de kijker: “iedereen heeft met drinkwater te maken, en wij zorgen ervoor dat dat beschikbaar is.” Dit is slim, want zo blijft de kijker geboeid. Door de duidelijke beelden van de dagelijkse werkzaamheden op de achtergrond en de voice-over die de kijker vertelt waar het bedrijf voor staat, wordt met deze bedrijfsfilm het gewenste effect bereikt.

Bedrijfsfilm Eilering Loodgieters- en Installatiebedrijf

In deze bedrijfsfilm wordt niet gebruik gemaakt van videobeelden en gesproken tekst, maar slechts van foto's en geschreven tekst. Daardoor komt de bedrijfsfilm stijfjes over. Omdat het de bedoeling is dat mensen de bedrijfsfilm meteen associëren met het bedrijf zelf, zal bij mensen ook een stijfjes beeld van het bedrijf zelf ontstaan. Dat is niet de bedoeling. Een bedrijfsfilm moet een bedrijf juist persoonlijk en vertrouwelijk over laten komen. Kortebedrijfsfilm.nl zal daarvoor zorgen. Door naar Emmen toe te komen en op uw locatie te gaan filmen, laten we de kijker een kijkje in de keuken van uw bedrijf nemen. Daardoor zal uw bedrijf persoonlijk overkomen.